Vastuullinen johtaja: Anna Moring, FT, Johtava asiantuntija
Anna on hankkeen vastuullinen johtaja. Hän vastaa hankkeen johdosta, taloudesta, yhteistyöstä tiimin kesken ja konsortion jäsenten välillä sekä hankkeen tuloksellisesta etenemisestä. Hänen pääasiallinen tehtävänsä on kaikin keinoin pitää huolta siitä, että tutkijat saavat keskittyä työhönsä rauhassa, ilman huolta käytännön säätämisestä tai byrokraattisista koukeroista. Anna on koulutukseltaan filosofian tohtori ja toimii päätyönään Monimuotoiset perheet -verkoston johtavana asiantuntijana.

Kia Aarnio, PsT, hanketutkija
Kia on Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen tutkija, jonka tehtävänä tässä hankkeessa on laatia ja toteuttaa kyselyt sekä analysoida ja raportoida niiden tulokset. Kia myös järjestää hankkeen fokusryhmäkeskustelut ja niiden analysoinnin ja raportoinnin. Tutkimustyö tehdään yhteistyössä Laki ja monimuotoiset perheet -hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Kia on koulutukseltaan psykologian tohtori ja hän on tutkinut aiemmin sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia kyselytutkimuksilla.

Sanna Koulu, OTT, erikoistutkija
Sanna työskentelee hankkeen erikoistutkijana. Sanna on koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja vastaa hankkeessa ennen kaikkea monimuotoisia perheitä koskevien oikeudellisten kysymysten arvioinnista ja lainsäädännöllisten mallien vertailusta. Tämä auttaa pohtimaan tarkemmin, miten lainsäädännöllisiä haasteita voitaisiin ratkaista tulevaisuudessa. Sanna on myös pohtinut aiemmassa tutkimuksessaan monia lapsen oikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja pitää tässäkin silmällä ihmisoikeusnäkökulmaa.

Ella Sihvonen, VTT, erikoistutkija, Kansaneläkelaitos (Kela)
Ella toimii Kelassa erikoistutkijana. Tässä hankkeessa Ellan tehtävänä on tutkia sosiaaliturvalainsäädännön haasteita ja mahdollisuuksia tunnistaa monimuotoisia perhekokoonpanoja ja -tilanteita. Ella on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja perehtynyt erityisesti perhesosiologiaan. Kelassa Ella on mukana mm. perheitä, lapsia ja nuoria koskevissa tutkimushankkeissa, minkä lisäksi Ella koordinoi Yhdenvertaisuuden ja kohtaamisen tutkimuksen painoaluetta.    

Terhi Varonen, YTM, Huk, viestintäassistentti
Terhi hoitaa hankkeen tiedotusta ja vastaa sosiaalisen median kanavien ja verkkosivujen päivittämisestä.